+48 539 233 408
cargo@chml.eu

Road forwarding

Od strony działalności spedycyjnej naszej firmy oferujemy pełną dyspozycyjnośd naszych spedytorów. Każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie. W zależności od rodzaju usługi do każdego klienta przydzielany jest opiekun. Jest on z klientem w kontakcie, przekazując wszelkie interesujące go informacje, w trakcie realizacji zlecenia.

Dzięki pojazdom wyposażonym w nadajniki GPS zawsze wiemy gdzie w danym momencie znajduje się przewożony towar i możemy precyzyjnie oszacowad czas dostawy.

Nasi spedytorzy są zobowiązani do informowania klienta o sytuacjach awaryjnych podczas realizacji zlecenia i przedstawienia odpowiedniego rozwiązania zapewniającego ciągłośd dostawy (podstawienie innego pojazdu, zmiana kierowcy, itd.).

A faster way
Reach your destination safely in the 100%